سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

دکورسرا

آدم ها در ابتدای صبح دو دسته اند:

 

عده ای با سلام گرم و چهره شاداب و لب خندان خود به تمام اطرافیان خود انرژی مثبت می دهند

و همان انرژی مثبت را تا پایان روز از پیرامون خود جذب می کنند...

عده ای هم با روی عبوس و چشمان خواب آلود و حرکات بی اعصاب خود به تمام اطرافیان خود انرژی منفی ساتع می کنند

و در تمام طول روز هم همان انرژی منفی را از اطراف خود جذب می کنند...

 

دسته اول، هم خودشان از زندگی لذت می برند، هم اطرافیانشان را به زندگی امیدوار می کنند...

 

دسته دوم، هم خودشان از زنده بودن رنج می برند و هم اطرافیانشان را به رنج می اندازند..

 

امیدوارم همیشه شاد و پرانرژی باشید??

 

 


ارسال شده در توسط بنفشه هاشمی